Logo Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Witamy na stronach Kancelari Doradztwa Podatkowego "Rekon"

Działamy na rynku usług księgowych od 1992 roku. Systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje na cyklach szkoleń organizowanych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Jestem absolwentem kursów organizowanych przez Instytut Studiów Podatkowych Modzlewski i Wspólnicy w Warszawie oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oddział w Łodzi.Nasze główne atuty to:

  • licencjonowany doradca podatkowy: nr wpisu 01186
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną w wysokości 100.000,00 PLN na każde zdarzenie
  • rzetelna i terninowa obsługa
  • 18 -letnie doświadczenie na rynku usług podatkowych, zweryfikowane pozytywnymi dla klienta wynikami kontroli Urzędów Skarbowych i ZUS

Wiemy, że zrozumienie dla indywidualnych potrzeb i utożsamiainie sięz problemami klienta jest podstawązaufania i owocnej współpracy. Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego, którego funkcjonowanie zostało uregulowane w ustawie o doradztwie podatkowym.Doradca podatkowy jest zobowiązany do:

  • zachowania w tajemnicy faktów i informacji z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu (tylko sąd może zwolnić doradcę z tego obowiązku)
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu wykonywania zawodu
  • ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji przez udział w szkoleniach, seminariach lub konferencjach.

W warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacją prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej. Współpraca z doradcą podatkowym zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju Twojej firmy.


Wpis do Krajowej Rady Doradców Podatkowych
Wykonanie : E-TECH s.c.