Logo Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Usługi księgowe

W zakresie usług księgowych oferujemy m.in.:

  • prowadzenie księgowości w formie ksiąg rachunkowych, ksiązki przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatkowych dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
  • prowadzenie ewidencji podatkowych VAT
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, przepływ środków pienięznych, informacja dodatkowa)
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych
  • gwarantujemy obsługę księgową firmy przez jedną przydzieloną księgową
Wpis do Krajowej Rady Doradców Podatkowych
Wykonanie : E-TECH s.c.